Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

teapotsubtext:

when the solution to a problem is to call someone

Reposted fromangelicroses angelicroses viawitam witam

July 07 2015

0669 ac0b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabarszczowa barszczowa
Sponsored post
feedback2020-admin
pozeczkowa
pozeczkowa
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
pozeczkowa
8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarszczowa barszczowa
5571 03e0 390
Reposted frommittland mittland viafeatherr featherr
pozeczkowa
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaaviee aviee
pozeczkowa
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viaaviee aviee
pozeczkowa
I return to you, like I always do 
when I close my eyes, I think of you 
Reposted fromaviee aviee

June 25 2015

pozeczkowa
0933 67c6 390
Reposted frometerycznie eterycznie viasofever sofever
pozeczkowa
pozeczkowa
pozeczkowa
pozeczkowa
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viaterriblelove terriblelove
pozeczkowa
0307 3137 390
Reposted frompaatison paatison viaterriblelove terriblelove
pozeczkowa
pozeczkowa
pozeczkowa
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viaMaryiczary Maryiczary
pozeczkowa
5633 9bef 390
Reposted fromkaiee kaiee viams-kate ms-kate
4771 77db 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...